Salamis
 

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΑΣ.

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
 
1.    Η αγορά κρουαζιέρας ή κρουαζιέρας και πτήσης ή η κράτηση οποιασδήποτε άλλης ταξιδιωτικής υπηρεσίας γίνεται την ίδια στιγμή με τη Salamis Lines, θεωρείται ταξιδιωτικό πακέτο, όπως αυτό ορίζεται στην Οδηγία 2015/2302 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί διοργάνωσης ταξιδιών και ταξιδιωτικών πακέτων (εφεξής «Οδηγία Ταξιδιωτικού Πακέτου»). Συνεπώς, ο επιβάτης επωφελείται από όλα τα δικαιώματα της Ε.Ε. που ισχύουν για τα πακέτα. Η εταιρεία Salamis Lines Ltd (εφεξής “Salamis Lines”) αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή του συνολικού πακέτου διακοπών σας. Επιπλέον, όπως το απαιτεί ο νόμος, η Salamis Lines Ltd φροντίζει για την επιστροφή των χρημάτων σας και διασφαλίζει την επιστροφή σας σε περίπτωση χρεοκοπίας της, εάν το πακέτο περιλαμβάνει  μεταφορές.    

2.    Όλες οι κρουαζιέρες διατίθενται προς πώληση από την εταιρεία Salamis Lines Ltd  (“Salamis Lines”), που βρίσκεται στη διεύθυνση SALAMIS HOUSE, Γ. Κατσουνωτού 1,50531, 3607, Λεμεσός, Κύπρος και είναι ο «Διοργανωτής» της Κρουαζιέρας σύμφωνα με την Οδηγία Ταξιδιωτικού Πακέτου και ο Μεταφορέας, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1 του Άρθρου 1 της Οδηγίας 392/2009 της Ε.Ε για τη Ρύθμιση της Ευθύνης Επιβατών που αφορά την ευθύνη της θαλάσσιας μεταφοράς των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος.   

3.    Κάθε αναφορά σε «Μεταφορέα» περιλαμβάνει τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη και/ή τον Ναυλωτή, είτε πρόκειται για ναύλωση κατά παραχώρηση, χρονοναύλωση, ή υποναύλωση ή τον πλοιοκτήτη σε βαθμό που κάθε ένας από αυτούς ενεργεί ως Μεταφορέας ή τον αντιπρόσωπο ή υπάλληλο του κρουαζιερόπλοιου που εκπροσωπεί τον Μεταφορέα, το αναπληρωματικό σκάφος, τη λέμβο ή άλλο μέσο μεταφοράς που παρέχεται από τον Μεταφορέα στον Επιβάτη.

4.    Συμβόλαιο Ταξιδιωτικού Πακέτου περιλαμβάνει την κρουαζιέρα είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλα μεταφορικά/πτήσεις ή άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που πωλούνται ταυτόχρονα.

5.    Είτε κάνετε κράτηση μόνος ή με ομάδα, συνάπτετε συμβόλαιο κατευθείαν με την Salamis Lines, εκπροσωπώντας τον εαυτό σας και όλα τα μέλη της ομάδας σας.

6.    Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω κατά την ημερομηνία της κράτησης και να έχετε νομική δυνατότητα και εξουσιοδότηση να κάνετε κράτηση εκ μέρους όλων των μελών της ομάδας.

7.    Κάθε αναφορά σε «Επιβάτη» σημαίνει τα άτομα που αναφέρονται στην κράτηση.

8.    Άτομο κάτω των 18 θεωρείται ανήλικος και πρέπει να συνοδεύεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του, ο οποίος θα υπογράψει το συμβόλαιο κράτησης. Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλους τους ανήλικους.

9.    Σε περίπτωση που ανήλικοι επιβάτες συνοδεύονται μόνο από τον ένα γονέα, πρέπει να υποβληθεί γραπτή συγκατάθεση από τον άλλο γονέα 14 ημέρες πριν την επιβίβαση, ή κατά την επιβίβασης, εάν η κράτηση έχει γίνει την τελευταία στιγμή. Σε περίπτωση που οι ανήλικοι συνοδεύονται από τρίτους, πρέπει να υποβληθεί γραπτή συγκατάθεση υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς, η οποία να περιλαμβάνει το πλήρες όνομα, τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και την υπογραφή των δυο γονέων. Σε κάθε περίπτωση, η συγκατάθεση ΠΡΕΠΕΙ να συνοδεύεται από επίσημη πιστοποίηση που θα βεβαιώνει την αυθεντικότητα των υπογραφών.  

10.    ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ – Το συμβόλαιο υπογράφεται μεταξύ του Επιβάτη και της Salamis Lines Limited.

Κατά την κράτηση, καταβάλλεται προκαταβολή 20% της συνολικής τιμής ανά άτομο χωρίς επιστροφή ως ακολούθως:  

 1 – 3 μέρες πριν την αναχώρηση – άμεση αποπληρωμή

 4 – 14 μέρες πριν την αναχώρηση –  προκαταβολή εντός 24 ωρών

 15 – 30 μέρες πριν την αναχώρηση – προκαταβολή εντός 3 εργάσιμων ημερών

 31 – 60 μέρες πριν την αναχώρηση – προκαταβολή εντός 5 εργάσιμων ημερών

 61 + μέρες πριν την αναχώρηση – προκαταβολή εντός 7 εργάσιμων ημερών

Η αποπληρωμή του ποσού για την κρουαζιέρα πρέπει να γίνει κατά την έκδοση των εισιτηρίων, το αργότερο 21 μέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης.

Τυχόν παράλειψη πληρωμής του οφειλόμενου ποσού που αναγράφεται στην απόδειξη επιβεβαίωσης, παρέχει στη Salamis Lines το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση χωρίς ειδοποίηση και να επιβάλει χρέωση ακύρωσης όπως καθορίζεται πιο κάτω, είτε έχει μεταπωληθεί η κρουαζιέρα, είτε όχι.

Κάθε κρουαζιέρα υπόκειται στη διαθεσιμότητα των θέσεων και κανένα συμβόλαιο δεν ισχύει αν δεν καταβληθεί η προκαταβολή σύμφωνα με τα πιο πάνω χρονοδιαγράμματα (ή αν δεν εξοφληθεί όλο το ποσό για κρατήσεις που γίνονται 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση) και αν δεν εκδοθεί η απόδειξη επιβεβαίωσης.

11.    ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ  
Οι τιμές που αναγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο ή στην ιστοσελίδα μας ή σε άλλο διαφημιστικό φυλλάδιο ίσως να έχουν αλλάξει όταν έρθετε να κρατήσετε τις διακοπές σας. Οι τιμές, εκπτώσεις, επιπρόσθετες χρεώσεις και ειδικές προσφορές που διαφημίζονται στο φυλλάδιο ή οπουδήποτε αλλού ίσως αποσυρθούν ή αλλάξουν οποιαδήποτε περίοδο πριν την κράτηση σας. Οι τιμές ίσως αυξηθούν ή μειωθούν. Επομένως, συνιστάται να ελέγξετε μέσω του ταξιδιωτικού αντιπροσώπου ή του τμήματος κρατήσεων μας ποια είναι η πιο πρόσφατη τιμή κρουαζιέρας ή πακέτου διακοπών πριν προχωρήσετε στην κράτηση σας. Οι εκπτώσεις και οι ειδικές προσφορές που διαφημίζονται σε αυτό το φυλλάδιο ή οπουδήποτε αλλού υπόκεινται σε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε πριν κάνετε την κράτηση, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι είστε ενήμεροι για οποιουσδήποτε συγκεκριμένους όρους ή περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων ημερομηνιών μέσα στις οποίες πρέπει να γίνει η κράτηση για να ισχύει τυχόν έκπτωση ή ειδική προσφορά.

Η τιμή της κρουαζιέρας περιλαμβάνει διαμονή σε καμπίνα κατηγορίας ανάλογης με την κράτηση, πρόγευμα, γεύμα, δείπνο και λιμενικά τέλη. Για τις ολοήμερες εκδρομές που διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες θα παρέχεται γεύμα. Εκδρομές, επιπλέον ενδιάμεσα γεύματα, γεύματα ή ποτά που αγοράζονται, δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο της κρουαζιέρας. Παιδιά κάτω των 2 ετών ταξιδεύουν ΔΩΡΕΑΝ εάν δεν έχουν κλίνη/κουκέτα (καταβάλλονται μόνο τα λιμενικά τέλη που ισχύουν για παιδιά). Οι τιμές για παιδιά ισχύουν για ηλικίες από 2 μέχρι 12. Για υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιήθηκαν δεν επιστρέφονται χρήματα.

12    Οι τιμές της Salamis Lines βασίζονται σε γνωστές τιμές και προβλέψεις και δεν αναμένεται να μεταβληθούν. Ωστόσο,  η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τις τιμές της σε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και 20 μέρες πριν την αναχώρηση, ώστε να ανταπεξέλθει σε ανάλογες μεταβολές: α) στην ισοτιμία, β) στο κόστος των μεταφορικών, συμπεριλαμβανομένου του επίναυλου καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας και γ) στην αύξηση στους γενικούς φορολογικούς συντελεστές (όπως του ΦΠΑ) που επιβάλλονται από κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένων φόρων, δασμών, ή τελών που χρεώνονται για υπηρεσίες, όπως η επιβίβαση και η αποβίβαση σε λιμάνια ή αεροδρόμια. Η Salamis Lines διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες χρεώσεις και δεν υπονοείται κανένα δικαίωμα ακύρωσης, με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία σας έχει ειδοποιήσει τουλάχιστον 20 μέρες πριν την έναρξη του διακοπών σας. Αν αυτό σημαίνει ότι θα κληθείτε να καταβάλετε ποσό περισσότερο από 8% πάνω στην τιμή του πακέτου σας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την κράτηση σας, λαμβάνοντας επιστροφή όλου του ποσού που έχετε καταβάλει, εκτός από οποιοδήποτε ασφάλιστρο καταβλήθηκε στη Salamis Lines ως ταξιδιωτική ασφάλιση και χρέωση αλλαγών.  Σε περίπτωση που επιθυμείτε ακύρωση σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να υποβάλετε το αίτημα σας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή σε διάστημα που καθορίζεται ανάλογα. Σε περίπτωση που δεν προβείτε στα πιο πάνω, η Salamis Lines θεωρεί ότι αποδέχεστε την αλλαγή τιμής. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται εντός 14 ημερών από την λήξη του συμβολαίου. Εάν δεν επιθυμείτε την ακύρωση της κράτησης, μπορείτε να αποδεχτείτε την προτεινόμενη αλλαγή τιμής.   

13    Σε περίπτωση που η τιμή του πακέτου σας μειωθεί λόγω των αλλαγών κόστους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τότε σας καταβάλλεται επιστροφή χρημάτων. Θα παρακρατήσουμε από το ποσό αυτό μόνο τα διοικητικά τέλη που επιβλήθηκαν. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι ταξιδιωτικές διευθετήσεις δεν πληρώνονται πάντα σε τοπικό συνάλλαγμα και κάποιες αλλαγές δεν έχουν αντίκτυπο στην τιμή του πακέτου σας λόγω συμβατικών και άλλων προστατευτικών μέτρων που ισχύουν.

14    ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ SALAMIS LINES

Οι διευθετήσεις των ταξιδιών γίνονται πολλούς μήνες πριν από τη Salamis Lines.

    Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνουν τροποποιήσεις στις διευθετήσεις, λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων πέραν του ελέγχου της εταιρείας και οι συνέπειες των οποίων είναι αναπόφευκτες ακόμη κι αν λαμβάνονταν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

        «αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις» σημαίνει καιρικές συνθήκες, παρέκκλιση του πλοίου λόγω επειγόντων ιατρικών συνθηκών και/ή υποχρέωση διάσωσης άλλου(ων) πλοίου(ων), περιουσίας ή ατόμου(ων) από τη θάλασσα ή άλλο επείγον περιστατικό που ξεφεύγει από τον έλεγχο της Salamis Lines, φυσικές καταστροφές, πόλεμος, πολεμικές επιχειρήσεις, απεργία, ανταπεργία, ή εργασιακές δυσκολίες ή περικοπές, δημόσια αναστάτωση, εξέγερση, ανταρσία, κρατικός περιορισμός, δήμευση σκάφους, πολιτική αναταραχή, παρέμβαση αρχών, δήμευση πλοίου, τρομοκρατική απειλή ή δραστηριότητα, κίνδυνος στη θάλασσα, μη διασφάλιση επαρκών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων και λιμενικές υπηρεσίες ή οποιαδήποτε άλλη συναφής περίσταση εκτός του ελέγχου του Μεταφορέα, έκρηξη, πυρκαγιά, πρόσκρουση, εγκατάλειψη σκάφους, βλάβη ή πτώχευση ή ζημιά στο σκάφος ή στο κύτος του, στις μηχανές ή στα εξαρτήματα ή άλλα τεχνικά προβλήματα που δεν οφείλονται σε σφάλμα του Μεταφορέα.   
    
        Η Salamis Lines δε φέρει καμία ευθύνη για αλλαγή ή ακύρωση που οφείλεται σε τέτοια γεγονότα τα οποία (i) αποδίδονται σε τρίτους, οι οποίοι δε συνδέονται με την κρουαζιέρα ή (ii) είναι έκτακτα και αναπόφευκτα ή (iii) οφείλονται σε ασυνήθιστες και απρόβλεπτες περιστάσεις πέραν του ελέγχου της Salamis Lines, που δε θα μπορούσε να αποφύγει, να προβλέψει ή να αποτρέψει η εταιρεία ακόμη και με τη δέουσα επιμέλεια.

    Η Salamis Lines μπορεί επίσης να ακυρώσει το ταξιδιωτικό σας συμβόλαιο και να σας επιστρέψει όλο το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκαν, χωρίς να πληρώσει επιπρόσθετη αποζημίωση αν:

         ο αριθμός των Επιβατών που έκαναν κράτηση δεν ανταποκρίνεται στον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για την αναχώρηση της κρουαζιέρας προς τον προορισμό της και η Salamis Lines σας ειδοποιήσει για την ακύρωση του ταξιδιωτικού συμβολαίου εντός όχι λιγότερου από:
          
          20 μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού σε περίπτωση που διαρκεί περισσότερο από 6 μέρες
         
          7 μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού σε περίπτωση που διαρκεί μεταξύ 2 και 6 ημέρες

48    ώρες πριν την έναρξη του ταξιδιού σε περίπτωση που διαρκεί λιγότερο από 2 μέρες

Σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ενός βασικού όρου της κρουαζιέρας πριν την αναχώρηση, η Salamis Lines σας ενημερώνει γραπτώς για οποιαδήποτε ακύρωση ή αλλαγή του δρομολογίου το συντομότερο δυνατό και έχετε την επιλογή:   

α. να ακυρώσετε την κράτηση και να αποζημιωθείτε πλήρως για τα χρήματα που έχετε καταβάλει, ή  
β. να δεχτείτε την αλλαγή, ή
γ. να κάνετε κράτηση για μια άλλη κρουαζιέρα ίδιας ή ανώτερης ποιότητας, εάν υπάρχει διαθεσιμότητα, ή για μια άλλη κρουαζιέρα χαμηλότερης ποιότητας, αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε αυτή την περίπτωση  η Salamis Lines θα σας καλύψει την διαφορά στην τιμή.

Η Salamis Lines θα σας επιστρέψει τα χρήματα που καταβάλατε εντός 14 ημερών από τη λήξη του συμβολαίου.

Πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς την Salamis Lines για την απόφαση σας εντός επτά ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης για αλλαγή ή μέσα σε διάστημα που θα καθοριστεί αναλόγως. Η Salamis Lines δε φέρει ευθύνη για έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες.

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση σε περίπτωση που η σημαντική αλλαγή οφείλεται σε:

α. έκτακτο και αναπόφευκτο γεγονός, οι συνέπειες του οποίου δε θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και σε περίπτωση άσκησης της δέουσας επιμέλειας.

Σε άλλη περίπτωση, η αποζημίωση περιορίζεται στα 30 ευρώ ανά επιβάτη ανά βράδυ, για τη διάρκεια της κρουαζιέρας για την οποία έγινε η κράτηση.

Σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής στην κρουαζιέρα μετά την αναχώρηση, η Salamis Lines φροντίζει να διευθετήσει το θέμα κατάλληλα χωρίς επιπλέον χρέωση για το υπόλοιπο του ταξιδιού σας.  Αν δεν αποδεχτείτε αυτές τις αλλαγές για εύλογη αιτία, ή είναι αδύνατο να γίνει οποιαδήποτε εναλλακτική διευθέτηση, η Salamis Lines θα σας επιστρέψει, αν είναι δυνατόν, πίσω στο σημείο αναχώρησης ή σε άλλο σημείο που έχετε συμφωνήσει. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση εάν η αλλαγή είναι μικρή ή δεν επηρεάζει την αξία της κρουαζιέρας ή η Salamis Lines δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικό μέρος του πακέτου λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ή δε φέρει ευθύνη.

Ο Μεταφορέας δεν εγγυάται, λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ότι η Κρουαζιέρα θα κάνει στάση σε κάθε λιμάνι ή θα ακολουθήσει το δρομολόγιο ή το πρόγραμμα που έχει διαφημιστεί. Ακύρωση μέρους του δρομολογίου υπό τέτοιες περιστάσεις, αλλαγή λιμανιών, ή μη διαθεσιμότητα κάποιων υπηρεσιών στο πλοίο, δεν υπολογίζονται ως σημαντικές αλλαγές.

15.     ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΗ
         Οποιαδήποτε ακύρωση κράτησης εκ μέρους σας πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς στη Salamis Lines και υπόκειται σε επιβάρυνση ακύρωσης σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση - ακυρωτικά τέλη: ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής
29 – 22 ημέρες πριν την αναχώρηση - ακυρωτικά τέλη: 50% της συνολικής τιμής του εισιτηρίου
21 – 7 ημέρες πριν την αναχώρηση - ακυρωτικά τέλη: 75% της συνολικής τιμής του εισιτηρίου
Κάτω από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση - ακυρωτικά τέλη: 100% της συνολικής τιμής του εισιτηρίου
Εάν μετά την επιβεβαίωση της κράτησης σας επιθυμείτε να αλλάξετε με οποιοδήποτε τρόπο διευθετήσεις του ταξιδιού σας, όπως την ημερομηνία αναχώρησης που επιλέξατε ή τη διαμονή, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να γίνουν αυτές οι αλλαγές, αλλά μπορεί να μην είναι πάντα εφικτές. Οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγή πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς από το άτομο που έκανε την κράτηση ή τον ταξιδιωτικό σας αντιπρόσωπο. Θα σας ζητηθεί να καταβάλετε το ποσό των €30 ως διοικητικό τέλος και οποιανδήποτε επιπλέον επιβάρυνση επιβάλλεται για την αλλαγή. Η επιβάρυνση μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω όσο πλησιάζει η ημερομηνία αναχώρησης και γι’ αυτό πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό.
Σημείωση: Συγκεκριμένες διευθετήσεις του ταξιδιού ίσως να μην αλλάζουν μετά την κράτηση και οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγή θα υπόκειται σε επιβάρυνση ακύρωσης ύψους 100% του μέρους της διευθέτησης αυτής.
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το συμβόλαιο διακοπών σας πριν την έναρξη του ταξιδιού χωρίς να πληρώσετε οποιαδήποτε επιβάρυνση ακύρωσης, σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστατικών που ίσως προκύψουν στο σημείο προορισμού και επηρεάσουν την ποιότητα των διακοπών σας, ή επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τη μετάβαση των επιβατών στον προορισμό τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιστροφή όλων των χρημάτων που καταβάλατε, αλλά δεν θα λάβετε επιπλέον αποζημίωση.

Έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε το συμβόλαιο διακοπών σας σε άλλο άτομο που μπορεί να τηρήσει όλους τους όρους, με την προϋπόθεση ότι δίδεται γραπτή ειδοποίηση στη Salamis Lines εντός 7 ημερών πριν την έναρξη των διακοπών.  

Εάν η Salamis Lines συμφωνήσει με τη μεταβίβαση, τόσο εσείς όσο και ο επιβάτης που θα σας αντικαταστήσει είστε από κοινού και ξεχωριστά υπεύθυνοι για την εξόφληση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού και οποιονδήποτε επιπρόσθετων τελών, χρεώσεων ή άλλων επιβαρύνσεων που προκύπτουν λόγω της μεταβίβασης.

Οποιαδήποτε μεταβίβαση ισχύει μόνο για την ημερομηνία, το σκάφος και την κρουαζιέρα για τα οποία έχει γίνει η κράτηση εξ αρχής.

16. Οι καμπίνες κατανέμονται αυτομάτως. Οι αριθμοί των καμπινών δίνονται κατά την επιβίβαση και ανάλογα με την κατηγορία για την οποία έγινε η κράτηση. Καμία κουκέτα ή καμπίνα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιβάτη που δεν περιλαμβάνεται στην κράτηση. Η εταιρεία Salamis Lines Ltd και ο Μεταφορέας διατηρούν το δικαίωμα να μεταφέρουν κάποιον επιβάτη σε οποιαδήποτε κουκέτα εάν κατά την διακριτική τους ευχέρεια θεωρηθεί απαραίτητο. Το πλοίο δεν διαθέτει καμπίνες κατάλληλες για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.

17.     ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΒΙΖΕΣ/ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
Είσαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των προσωπικών σας στοιχείων ή άλλων πληροφοριών που δίνετε σχετικά με το άτομό σας και οποιοδήποτε άλλο άτομο περιλαμβάνεται στην κράτηση της κρουαζιέρας σας. Όταν παρέχετε στοιχεία για άλλο άτομο που ταξιδεύει μαζί σας, είναι δική σας υποχρέωση να βεβαιωθείτε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να παρέχετε τέτοιες πληροφορίες εκ μέρους του ατόμου αυτού. Συνάπτοντας το παρόν συμβόλαιο συμφωνείτε να παρέχετε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην κρουαζιέρα (συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κράτησης και της Πολιτικής Απορρήτου μας) ή στις αλλαγές που ενδέχεται να γίνουν, σε όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται στην κράτηση της κρουαζιέρας σας. Όλοι οι επιβάτες (βρέφη, παιδιά, ενήλικες) πρέπει να έχουν μαζί τους το δικό τους ατομικό διαβατήριο, του οποίου η ισχύ θα καλύπτει όλη την διάρκεια της κρουαζιέρας συν έξι μήνες μετά την ημερομηνία επιστροφής σας. Η Salamis Lines δε φέρει ευθύνη για την εξασφάλιση βίζας (visa) στους Επιβάτες. Η εξασφάλιση της είναι ευθύνη του κάθε Επιβάτη.

18     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το πλοίο κάνει στάση σε πολλά λιμάνια. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ελέγξετε με το γιατρό σας εάν εσείς και όλοι οι επιβάτες της κράτησης σας έχετε τυχόν εμβολιασμούς ή φαρμακευτική αγωγή που προτείνονται ή απαιτούνται στα λιμάνια αυτά. Εάν ταξιδεύετε με σκυλιά-οδηγούς, οφείλετε να ελέγξετε με τον κτηνίατρό σας ποιοι εμβολιασμοί και πιστοποιητικά απαιτούνται σε μια τέτοια περίπτωση.

Όλοι οι Επιβάτες πρέπει να έχουν την δική τους επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για τυχόν τερματισμό του συμβολαίου εκ μέρους του μεταφορέα, ή για κάλυψη του κόστους άλλης βοηθείας, συμπεριλαμβανομένου και του  κόστους επαναπατρισμού σε περίπτωση ατυχήματος, αρρώστιας ή θανάτου, ή απώλειας αποσκευών.

19.     ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
          Σε περίπτωση που εσείς ή οποιοσδήποτε επιβάτης στην κράτηση σας έχει μειωμένη κινητικότητα ή οποιανδήποτε αναπηρία, οφείλετε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες κατά την κράτηση, προκειμένου η Salamis Lines να κρίνει εάν η κρουαζιέρα ή οποιαδήποτε εκδρομή είναι κατάλληλες για ένα τέτοιο άτομο και να διασφαλιστεί η μεταφορά με ασφάλεια.

          Ο Μεταφορέας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση σε άτομα που παρέλειψαν να ενημερώσουν για οποιαδήποτε τέτοια αναπηρία ή σε περίπτωση που κατά τη γνώμη του Μεταφορέα ή του Πλοιάρχου ο επιβάτης δεν δύναται να μεταφερθεί με ασφαλή ή/και αξιοπρεπή ή/και λειτουργικά εφικτό τρόπο ή εάν ο σχεδιασμός του πλοίου καθιστά δυσχερή ή αδύνατη τη μεταφορά. Προς αποφυγή της απογοήτευσης, πρέπει πάντοτε να συνοδεύεστε από άτομο το οποίο θα έχει την ευθύνη να σας παρέχει τη βοήθεια και τη φροντίδα που πιθανόν να χρειαστείτε. Ο Μεταφορέας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σχετικά με τη δική σας κατάσταση. Η επιβίβαση/αποβίβαση στους λιμένες προσέγγισης εναπόκειται σε πολλούς παράγοντες και η αποβίβαση/επιβίβαση εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την αξιολόγηση κινδύνου. Η απόφαση του Μεταφορέα σχετικά με αυτό θα είναι οριστική. Για λόγους ασφαλείας και τηρουμένου του Άρθρου 8 του Κανονισμού 1177/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση του Μεταφορέα με το διεθνές δίκαιο, το εσωτερικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς επιβάτες που κάνουν μόνιμη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου και επιβάτες που δεν μπορούν να ανέβουν αυτόνομα δύο καταστρώματα μέσω σκάλας δεν δύνανται να επιβιβάζονται στα πλοία μας. Η εν λόγω πολιτική βασίζεται στη δομή και την κατασκευή του πλοίου και, συγκεκριμένα, στο γεγονός ότι το κατάστρωμα επιβίβασης είναι το κατάστρωμα 5: για να φθάσουν εκεί, οι επιβάτες καλούνται να ανέβουν μέσω σκάλας δύο καταστρώματα. Δεν υπάρχει ανελκυστήρας που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά επιβατών με μόνιμη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου στο κατάστρωμα 5. Το πλοίο δεν εξυπηρετεί κανένα λιμένα με εγκαταστάσεις για άμεση επιβίβαση και αποβίβαση από το κατάστρωμα 5. Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα πρέπει να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τις σκάλες με ασφάλεια και ευκολία και χωρίς βοήθεια. Ούτε άλλοι επιβάτες, ούτε το ίδιο το πλήρωμα δύνανται, για λόγους ασφαλείας, να μεταφέρουν επιβάτες σε αναπηρικό αμαξίδιο ή επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα μέσω σκάλας, στους χώρους του πλοίου ή εντός της λέμβου. Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα ενδέχεται να μην μπορούν να αποβιβαστούν σε ορισμένους λιμένες, ιδίως σε περίπτωση χρήσης λέμβων. Ο αξιωματικός υπηρεσίας αρμόδιος για την αποβίβαση μέσω λέμβων δύναται να αρνηθεί τη χρήση λέμβων σε επιβάτες, εάν κρίνει ότι διακυβεύεται η  ασφάλειά τους. Σημειώνεται, επίσης, ότι το πλοίο διαθέτει δύο καμπίνες Κατηγορίας C με εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρία, οι οποίες ωστόσο δεν είναι κατάλληλες για αναπηρικό αμαξίδιο. Οι εν λόγω καμπίνες βρίσκονται στο κατάστρωμα Venus (Κατάστρωμα 5).

20.     ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙ
         Συνάπτοντας το παρόν Συμβόλαιο συμφωνείτε προσωπικά και εκ μέρους κάθε ατόμου που περιλαμβάνεται στην κράτησή σας ότι διαθέτετε σωματική και πνευματική ικανότητα να ταξιδέψετε με πλοίο και ότι η συμπεριφορά ή η κατάστασή σας δε θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την άνεση του πλοίου και/ή των άλλων Επιβατών. Οποιοσδήποτε Επιβάτης του οποίου η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα του για ταξίδι πρέπει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση πριν την κράτηση της κρουαζιέρας. Η Salamis Lines Ltd δύναται να ζητήσει την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων από τον Γιατρό των επιβατών προτού συναινέσει στη μεταφορά. Η τελική απόφαση σχετικά με τη μεταφορά οποιουδήποτε επιβάτη εναπόκειται στον πλοίαρχο με βάση τη γνωμάτευση του Γιατρού του πλοίου.

Σε περίπτωση που ο Μεταφορέας, ο Πλοίαρχος ή ο Γιατρός του Κρουαζιερόπλοιου κρίνουν ότι ένας Επιβάτης για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι σε κατάσταση να ταξιδέψει, και ενδέχεται να καταστήσει τον Μεταφορέα υπεύθυνο για τη μέριμνα, στήριξη ή επαναπατρισμό του, ο Πλοίαρχος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση του Επιβάτη σε οποιοδήποτε λιμάνι ή να αποβιβάσει τον Επιβάτη σε οποιοδήποτε λιμάνι ή να μεταφέρει τον Επιβάτη σε άλλη κουκέτα ή καμπίνα. Ο Γιατρός του πλοίου διατηρεί το δικαίωμα χορήγησης πρώτων βοηθειών και φαρμάκων ή άλλων ουσιών και / ή εισαγωγής, ή περιορισμού του Επιβάτη στο νοσηλευτήριο του πλοίου ή άλλο συναφές ίδρυμα σε οποιοδήποτε λιμάνι, εφόσον ο Γιατρός του πλοίου και / ή ο Πλοίαρχος θεωρούν μια τέτοια ενέργεια αναγκαία. Τυχόν άρνηση του Επιβάτη να συνεργαστεί με μια τέτοια αντιμετώπιση δύναται να συντελέσει στην άμεση αποβίβαση του σε οποιοδήποτε λιμάνι και ούτε η Salamis Lines, ούτε ο Μεταφορέας φέρουν ευθύνη για τυχόν απώλεια, δαπάνη ή αποζημίωση στον Επιβάτη.  

Σε περίπτωση άρνησης της επιβίβασης σε Επιβάτη λόγω θέματος υγείας  και/ή ανικανότητας να επιβιβαστεί και/ή ανικανότητας διακίνησης, το συμβόλαιο θεωρείται ότι ακυρώνεται, η Salamis Lines δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του Επιβάτη στον οποίο επιβάλλεται επιβάρυνση ακύρωσης. Η Salamis Lines και/ή ο Μεταφορέας και/ή οι υγειονομικές αρχές σε οποιοδήποτε λιμάνι έχουν το δικαίωμα χορήγησης ερωτηματολογίου δημοσίας υγείας. Κάθε Επιβάτης οφείλει να δηλώσει ακριβή στοιχεία σχετικά με τυχόν συμπτώματα ασθενείας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της γαστρεντερίτιδας. Ο Μεταφορέας δύναται να αρνηθεί την επιβίβαση οποιουδήποτε Επιβάτη που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση του ότι φέρει συμπτώματα ασθένειας, συμπεριλαμβανομένων ιογενών νόσων ή βακτηριακών λοιμώξεων, όπως ενδεικτικά του Norovirus. Τυχόν άρνηση Επιβάτη να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο δύναται να συντελέσει στην άρνηση επιβίβασής του. Σε περίπτωση που επιβάτες ασθενήσουν κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας με ιογενή νόσο ή βακτηριακή λοίμωξη, ο Γιατρός του πλοίου ίσως τους ζητήσει να παραμείνουν στην καμπίνα τους για λόγους υγείας και ασφάλειας.

Τυχόν άρνηση του Επιβάτη να παραμείνει στην καμπίνα του ή να συνεργαστεί ή να ακολουθήσει τις οδηγίες του Γιατρού ή του Πλοίαρχου σχετικά με την ασθένεια του δύναται να συντελέσει στην αποβίβαση του στο επόμενο λιμάνι. Η Salamis Lines δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι σε σας ή σε όποιο άτομο ταξιδεύει μαζί σας σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης ή αποβίβασης. Οφείλετε να πληρώσετε ή να αποζημιώσετε τη Salamis Lines για όλο το κόστος και τα έξοδα που περιλαμβάνουν φαγητό, μεταφορικά, διαμονή, ιατρικές υπηρεσίες και/ή υπηρεσίες επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που της επιβλήθηκαν από ή λόγω των υπηρεσιών στα λιμάνια και άλλων παροχέων υπηρεσιών ξηράς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής αποσκευών.  

21     ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
          Ο Γιατρός του πλοίου δε διαθέτει συγκεκριμένη ειδικότητα και το νοσηλευτικό κέντρο του πλοίου δεν διαθέτει το ίδιο επίπεδο εξοπλισμού όπως ένα νοσοκομείο ξηράς. Το πλοίο μεταφέρει ιατρικά εφόδια και εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σημαίας του για την αντιμετώπιση καταστάσεων ελάσσονος σημασίας. Η Salamis, ο Μεταφορέας ή ο Γιατρός δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι του Επιβάτη για τυχόν αδυναμία αντιμετώπισης οποιασδήποτε ιατρικής κατάστασης. Σε περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος, οι Επιβάτες ίσως χρειαστεί να αποβιβαστούν στην ξηρά από τον Μεταφορέα και/ή τον Πλοίαρχο για ιατρική περίθαλψη. Ο Μεταφορέας ή η Salamis Lines δεν εγγυώνται την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης σε οποιοδήποτε λιμάνι ή στο σημείο αποβίβασης του Επιβάτη. Η Salamis Lines δε φέρει καμία ευθύνη για την ιατρική περίθαλψη ή το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται στην ξηρά. Είναι ευθύνη δική σας και των επιβατών που ταξιδεύουν μαζί σας να διασφαλίσετε επαρκή ταξιδιωτική ασφάλεια με την οποία καλύπτονται η ιατρική περίθαλψη και επιστροφή σας. Είναι υποχρέωση και ευθύνη των επιβατών να απευθύνονται στον Γιατρό του πλοίου αν έχουν ανάγκη από ιατρικές υπηρεσίες. Οι ιατρικές εγκαταστάσεις και τα πρότυπα διαφέρουν από λιμάνι σε λιμάνι. Η Salamis Lines ή ο Μεταφορέας δεν εγγυώνται το επίπεδο της ιατρικής περίθαλψης στην ξηρά.

 


22     ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
          Συνιστάται σε έγκυες γυναίκες που βρίσκονται στη 12η εβδομάδα κύησης και πέραν να ζητήσουν ιατρική συμβουλή πριν ταξιδέψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της κύησής τους. Η Salamis Lines δε διαθέτει στο κρουαζιερόπλοιο επαρκείς ιατρικές εγκαταστάσεις για τοκετό. Ο Γιατρός του πλοίου δε διαθέτει ειδικότητα μαιευτήρα, ούτε εμπειρία στην αντιμετώπιση τοκετού. Οι γυναίκες που έχουν συμπληρώσει την 28η εβδομάδα κύησης πρέπει να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση ότι μπορούν να ταξιδέψουν. Ο Μεταφορέας ή ο Πλοίαρχος του σκάφους διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ιατρική βεβαίωση σε οποιοδήποτε στάδιο της κύησης και να αρνηθεί τη μεταφορά αν δεν έχει πεισθεί ότι ο Επιβάτης μπορεί να ταξιδέψει. Σε περίπτωση που εσείς ή άλλο άτομο που ταξιδεύει μαζί σας είναι έγκυος και δεν ενημερώσει τη Salamis Lines ή τον Μεταφορέα ή Πλοίαρχο σχετικά με την κύηση, η Salamis Lines ή ο Μεταφορέας δε φέρουν ευθύνη για τυχόν αποβολή ή τραυματισμό της εγκύου λόγω της μετακίνησης της στην κατάσταση αυτή και χωρίς την εξασφάλιση έγκυρης ιατρικής βεβαίωσης. Ο Μεταφορέας και ο Πλοίαρχος διατηρούν ρητά το δικαίωμα να αρνηθούν την επιβίβαση οποιουδήποτε Επιβάτη φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κύησης και δε φέρουν ουδεμία ευθύνη σχετικά με την άρνηση αυτή.  

23     ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
         Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να υπακούνε στα νόμιμα αιτήματα του Πλοιάρχου ή των εκπροσώπων αξιωματικών του πλοίου, και να τους επιτρέπουν για λόγους ασφαλείας ή άλλους νόμιμους λόγους να προβαίνουν σε έρευνα (με άλλα μέλη του πληρώματος)  οποιουδήποτε επιβάτη, της καμπίνας του, των αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων του. Δια του παρόντος, ο Επιβάτης συναινεί ρητά στη διενέργεια μιας τέτοιας έρευνας. Οι Επιβάτες πρέπει να έχουν κάνει κάθε αναγκαίο εμβολιασμό πριν την κρουαζιέρα και να έχουν στην κατοχή τους εισιτήρια, έγκυρα διαβατήρια, βίζες, ιατρικές κάρτες και οποιαδήποτε άλλα αναγκαία έγγραφα για τους προγραμματισμένους προορισμούς μετάβασης και αποβίβασης. Κανένας Επιβάτης δεν επιτρέπεται να φέρει στο πλοίο ή το αεροσκάφος αντικείμενα ή προϊόντα επικίνδυνης φύσης, ούτε οποιοδήποτε ζώο. Η Salamis Lines δε φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Επιβάτη σχετικά με τυχόν παραβίαση ή μη τήρηση από τον ίδιο των διατάξεων του όρου αυτού και ο συγκεκριμένος Επιβάτης θα αποζημιώσει τη Salamis Lines (πλήρως) για τυχόν απώλεια ή ζημιά προκληθεί σ’ αυτή ή σε κάποιον από τους προμηθευτές της λόγω μιας τέτοιας παραβίασης ή μη τήρησης. Η συμπεριφορά του Επιβάτη πρέπει να μη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, την τάξη και απόλαυση της κρουαζιέρας για τους άλλους Επιβάτες. Ο Επιβάτης ευθύνεται για τυχόν ζημιά που προκαλείται στη Salamis Lines και/ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο λόγω της αδυναμίας του να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στους όρους της κράτησης, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, οποιασδήποτε ζημιάς προκληθεί στο πλοίο ή την επίπλωση και τον εξοπλισμό του,  τραυματισμού ή απώλειας άλλων Επιβατών και τρίτων προσώπων, και κάθε ρήτρας, πρόστιμου και δαπάνης τα οποία ενδέχεται να κληθούν να καταβάλουν η Salamis Lines, ο Μεταφορέας ή ο Προμηθευτής.

24     ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
         Η Salamis Lines αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει όλα τα μέρη του πακέτου που διαφημίζονται για την κρουαζιέρα. Εάν θεωρείτε ότι οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες στο συμβόλαιο σας δεν έχουν παρασχεθεί σύμφωνα με τους όρους, οφείλετε να ενημερώσετε την ίδια την εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Τυχόν παράλειψη να ενημερώσετε την Salamis Lines ή τον αντιπρόσωπο της μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό οποιασδήποτε έκπτωσης ή αποζημίωσης για ζημιές που με μια τέτοια ειδοποίηση θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή να μειωθεί η ζημιά.
          

c/s Salamis Filoxenia

Διαμονή

Φαγητό

Διασκέδαση

Χώροι/Δραστηριότητες

Υπηρεσίες

Ψώνια εν πλω

Γιορτάστε εν πλω

Τεχνικές Πληροφορίες


 

Ερωτήσεις

Χρήσιμες πληροφορίες και συνήθεις ερωτήσεις για τις κρουαζιέρες μας

Ημερολόγιο

Το καθημερινό πρόγραμμα στα Λιμάνια προσέγγισης του c/s Salamis Filoxenia

Γκαλερύ

Εξερευνήστε τη ζωή εν πλω στο c/s Salamis Filoxenia

Όνομα Επίθετο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
   
   
   
 

Υποβολή

 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
Our website use cookies to improve your experience. For more information on cookies please read the Cookies Policy. More Info Agree